Головна / Анонси / Рекомендації щодо розвитку інструментів електронного урядування, сформовані за результатами дослідження

Рекомендації щодо розвитку інструментів електронного урядування, сформовані за результатами дослідження

26/06/2014

Рекомендації щодо розвитку інструментів електронного урядування,

сформовані за результатами дослідження

«100 міст – крок вперед. Моніторингу впровадження інструментів електронного урядування, як основи надання адміністративних послуг в електронному вигляді»

 

 1. Рекомендації містам.

1.1. Рекомендації загальні:

 1. розвивати партнерства щодо обміну інформацією між органами місцевого самоврядування, органами державної влади, громадянським суспільством та приватним сектором з метою задоволення інформаційних потреб споживачів та підвищення якості публічних послуг;
 2. проводити діагностику навчальних потреб та періодично підвищувати кваліфікацію службовців ОМС з метою формування необхідних компетенцій у сфері електронного врядування;
 3. організовувати проведення спільних заходів з вітчизняними та зарубіжними містами-партнерами, які досягнули певних успіхів щодо розвитку інструментів електронного врядування з метою зменшення опору змінам серед співробітників ОМС;
 4. залучати фахівців різних напрямків (громадських діячів, науковців та ін.) при написанні муніципальних стратегічних та програмних документів в сфері електронного урядування.

 

1.2. Рекомендації щодо більш ефективного розвитку офіційних веб-сайтів ОМС:

 1. при створенні сайтів потрібно обирати актуальну універсальну платформу, яка дасть можливість в перспективі розширити можливості сайту, максимально синхронізувати бази даних, сервіси із внутрішніми електронними ресурсами;
 2. вжити заходи щодо забезпечення максимальної відкритості наявних інформаційних ресурсів
 3. розробити критерії щодо вмотивованих обмежень доступу до інформаційних ресурсів;
 4. активізувати використання інструментів зворотнього зв’язку з громадськістю: запроваджувати та популяризувати серед населення міста систему електронних звернень, створювати онлайн-приймальні міського голови та інструменти для прослідковування опрацювання е-зверненнь; підвищувати ефективність використання соціальних мереж; залучати громадян до процесу прийняття рішень, шляхом проведення он-лайн опитувань, обговорення актуальних питань, надання можливості  коментувати новини та інформаційні повідомлення тощо;
 5. приділити увагу створенню он-лайн сервісів для громадян та юридичних осіб: розміщення на офіційному веб-сайті повного переліку адміністративних послуг та створення тематичних розділів для різних цільових груп; поступове переведення адмінпослуг в режим он-лайн (як, наприклад, оплата комунальних послуг, можливість подати документи через електронні засоби тощо); надання можливості на веб-сайті ознайомитися, роздрукувати всі неодхідні документи та відслідковувати рух поданих до влади документів тощо.
 6. звернути увагу на покращення технічних характерстик сайту: створення пошукової системи, мапи сайту, логічна структурованість сайту, підвищення оперативності оновлення представленої інформації тощо.

 

1.3. Рекомендації щодо більш ефективного розвитку системи електронного документообігу ОМС:

 1. зайняти більш активну позицію у сфері формування та модернізації  нормативно-правового забезпечення розвитку електронного документообігу. Лобістами щодо цих питань та координаторами діяльності в даній сфері можуть виступити асоціації міст, які мають позитивний досвід та ряд напрацювань з цих питань;
 2. вивчати кращий досвід використання тих чи інших інструментів е-врядування та адаптувати його для застосування у власному муніципалітеті;
 3. при впровадження СЕД проводити навчання, надавати роз’яснення працівникам тих переваг, які надає система, що в свою чергу сформує бачення щодо важливості інформаційних систем в сучасних методах обробки інформації, зменшить опір та забезпечить підтримку зі сторони безпосередніх користувачів системи;
 4. забезпечувати інтеграцію систем електронного документообігу з геоінформаційними системами, базами даних, внутрішнім порталом та іншими інформаційними ресурсами міста;
 5. сприяти інтеграції комунальних служб до спільної системи електронного документообігу;
 6. приділяти більшої уваги питанням захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, модифікації чи знищення;

 

1.4. Рекомендації щодо розвитку Центрів надання адміністративних послуг.

 1. створити рецепції / інформаційно-консультаційного пункту у кожному ЦНАП, як невід’ємної частини Центру;
 2. розвивати електронні інструменти в ЦНАП - інформаційних електронних терміналів самообслуговування, системи електронної черги для підвищення якості та комфорту отримання адміністративних послуг;
 3. сприяти створення умов для людей з обмеженими фізичними можливостями (кнопки виклику, пандуси, ліфти, пристосовані інформаційні термінали, та кімната особистої гігієни, спеціальні місця для очікування тощо);
 4. сприяти розвитку супутніх послуг в приміщенні ЦНАП (ксерокопія, банківські послуги, канцелярські товари, дитячі кімнати тощо);
 5. створювати механізми отримання думки споживача через різноманітні канали комунікації – через електронні ресурси, шляхом паперового анкетування, через скриньки та книги відгуків і пропозицій тощо. Важливо, щоб інформація про способи оцінки отриманих послуг була доступною для відвідувачів ЦНАП і користувач мав змогу висловити власну думку;
 6. створювати можливість попереднього запису до ЦНАП під час особистого візиту, по телефону чи через електронні засоби комунікації.

 Рекомендації науковцям спільно з іншими зацікавленими сторонами:

 1. узагальнити напрацювання щодо наявного категоріального апарату та розробити тезаурус з питань електронного врядування та електронного документообігу;
 2. вдосконалити методологію проведення моніторингу інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування та реалізовувати такий моніторинг на постійній основі;
 3. брати активну участь у формуванні передумов, необхідних для комплексного розвитку системи електронного урядування на всіх рівнях державного управління.

 Рекомендації Уряду України:

 1. розробити державну політику щодо управління інформаційними ресурсами, в контексті якої буде реалізовано внутрішній та зовнішній документообіг органів місцевого самоврядування;
 2. розробити та реалізовувати державну політику у сфері кібербезпеки;
 3. здійснювати активну політику щодо побудови й удосконалення інформаційних магістралей та іншої інфраструктури ІКТ.

Запрошуємо до участі у формуванні публічних рекомендацій щодо розвитку е-урядування в Україні!

Залиште, будь ласка, Ваші коментарі або надішліть лист на електронну адресу: ingo@e-gov.in.ua, зазначивши тему листа «Рекомендації E-gov» до 24:00 4 липня 2014 року.

Ознайомтеся з україномовною версію дослідження.

Ознайомтеся з англомовною версію дослідження.