Головна / Новини / Проект Білої книги з електронної демократії обговорили у десяти містах України

Проект Білої книги з електронної демократії обговорили у десяти містах України

09/11/2015

У 10 містах України відбулось обговорення проекту Білої  Книги з питань електронної демократії. Заходи відбулися у Вінниці, Львові, Луцьку, Миколаєві, Сумах, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Черкасах та Чернігові.

У заходах взяли участь представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування та студенти.

Під час презентації проекту Білої книги у Вінниці було зазначено, що дуже важливою є підвищення ступеню довіри до влади і результативність вже проведених заходів, якихось дій в плані електронної демократії, тобто якщо вже досягнуто якогось позитивного результату, то люди один одному розказують, що це діє, що ми хотіли досягти позитивного результату - ми це отримали. І так само потрібно популяризувати результативність заходів.

Також йшлося про те, що потрібно максимально популяризувати всі електронні сервіси, які можливі - для забезпечення електронної демократії.  Потрібно підвищувати загальну комп''''ютерну грамотність населення, наприклад, впровадженням якихось додаткових курсів для пенсіонерів, для підвищення кваліфікації у школах, створювати айхаби, проводити хакатони, ІТ проекти маштабні або конференції, для того, щоб люди всі розуміли, що вони можуть, які в них є можливості, щоб населення активніше брало участь в законотворчій діяльності в країні.

У Луцьку при розгляді питання щодо європейського досвіду, який показує наявність кореляції між рівнем розвитку електронної демократії та наявністю доступу до інтернет, аудиторія запропонувала розробити механізми державного стимулювання операторів та провайдерів розширювати покриття інтернет в сільській місцевості та малих містах а також підвищувати пропускну здатність існуючих мереж з метою подолання існуючої цифрової дискримінації вище згаданих територій.

Окремо було обговорено питання щодо запровадження в Україні подачі офіційної інформації у форматі відкритих даних. Наявність таких ресурсів та проведення хакатонів і коворкінгів забезпечить можливість для громадських організацій розробляти інструменти аналізу та візуалізації інформації органів влади у доступному та зрозумілому для більшості населення форматі.

У Львові круглий стіл розпочався з введення у процес підготовки білих та зелених книг, а також щодо їх ролі у формуванні державної політики та участі в цьому процесі інститутів громадянського суспільства.

Говорячи про організації громадянського суспільства (далі - ОГС) – як суб’єкти впливу на формування політики було зазначено про необхідність віднесення до ОГС всіх категорій організацій, передбачених у проекті “Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні до 2020 року” а не лише громадські організації.

До інституційних суб’єктів, які хоч і не належать формально до ОГС, про те, виконують роль посередника між органами влади та населенням з питань пошуку відповідних ресурсів та інформування про них населення сільської місцевості , а також допомозі населенню скористатися наявними електронними інструментами належать центри доступу до інформації, утворені на базі сільських та міських бібліотек. Присутні на круглому столі співробітники таких центрів маючи значний досвід співпраці з ОГС допомогли діагностувати ряд проблем, з якими зустрічаються ОГС у співпраці та спілкуванні з органами влади.

У Сумах після розгляду питань про роль зелених та білих книг у процесі розробки та реалізації державної, політики, про визначення та взаємозв’язок між поняттями електронне врядування, електронна демократія та демократія, про європейські підходи до розуміння електронного врядування та електронної демократії було проведено дискусію щодо готовності українського суспільства до участі в процесі розробки білих та зелених книг, а також доцільності цього.

Цінним був досвід, описаний одним із учасників дискусії щодо врахування потреб та інтересів усіх зацікавлених сторін – як ключової умови для успіху при запровадженні змін. Необхідно зрозуміти кому та в чому є вигідна ініціатива, кому вона може спростити виробничі процеси, а також хто має приховані інтереси залишити все без змін. Отже любий крок щодо запровадження змін у наданні електронних чи звичайних послуг, запровадженні електронної демократії має супроводжуватися пошуком вигодонабувачів та суспільної користі від цього.

Під час другої частини обговорення здійснювався пошук відповідей на питання щодо участі інститутів громадянського суспільства у процесі реалізації електронного врядування та електронної демократії. Що потрібно для включення громадських організацій у ці процеси.

В Ужгороді круглий стіл також розпочався з ознайомленням аудиторії з зеленими та білими книгами, було визначено їх значення у формуванні державної політики та роль громадянського суспільства у цьому процесі.

Далі було розкрито поняття демократії та електронної демократії, а також електронного врядування та взаємозв’язки між ними.

Частково було представлено європейський досвід щодо нормативно-правового врегулювання у сфері електронної демократії та проведено презентацію Білої книги “Електронна демократія”.

Після цього з учасниками круглого столу було обговорено про доцільність запровадження та розробку в Україні кольорових книг. Учасники підтримали ініціативу розробки білих та зелених книг в Україні.

У Харкові доповідачі зробили презентації «Електрона демократія» (О. Конотопцев) та «Біла книга: Електронна демократія» (А. Серенок). Учасники розглянули явище електронної демократії, організаційні та правові аспекти його здійснення, технічні проблеми, які виникають в зв’язку із цим. Були обговорені засадничі принципи впровадження електронної демократії в Україні, спрогнозовані можливі тенденції та перешкоди на цьому шляху, розглянуті варіанти технічного вирішення деяких проблем.

Також під час заходу відбулося обговорення актуальних питань участі громадськості в процесі запровадження в Україні електронної демократії.

У Черкасах в ході розмови про електронну демократію зазначено про необхідність її розгляду лише в контексті розвитку демократичного врядування в суспільстві, а не як окремого виду демократії. Роль електронного врядування та електронної демократії полягає у підсиленні демократичних засад суспільства та наданні нових інструментів для подальшого розвитку демократії.

В ході дискусії щодо готовності українського суспільства до розробки білих книг та участі інститутів громадянського суспільства у цьому процесі сам підхід був підтриманий про те було висловлено побажання щодо формування Зеленого та Білого календаря, в яких би зазначалися терміни досягнення того, що прописано в книгах, а також формування чорних списків – тих хто чинить спротив реалізації передбаченого у цих книгах.

Один з учасників дискусії зазначив, що Біла книга – це ще один канал комунікації в суспільстві щодо пошуку шляхів вирішення проблем, і такі канали мають стати звичними в Україні.

У Чернігові під час круглого столу з’ясували, що проблемою, з якою часто зустрічаються учасники круглого столу – це часта зміна інтерфейсу та функціоналу сайтів органів влади. З метою покращення доступу до таких ресурсів бажано створити ресурс з описом наявних інструментів, аналог мапи сайту. Також можна видавати електронний бюлетень, у якому б відображалися усі новації у сфері електронного врядування та е-демократії.

Також необхідно вивчати думку суспільства про наявні та перспективні послуги. Ще одна проблема – неналежне ставлення деяких державних службовців до надання відповідей на електронні звернення. А з другого боку не всі ініціатори таких звернень готові наполегливо витребувати відповідь на свій запит.

Серед шляхів більшого залучення учасників до використання електронних інструментів та інструментів е-демократії учасники зазначили необхідність їх популяризації на навчання їх використанню учнів старших класів та студентів. Про те, деякі учасники зауважили про існування певного бар’єру між поколіннями, що може утруднити цей процес.

Також до популяризації вище згаданих інструментів потрібно залучати засоби масової інформації та проводити поширення позитивних практик.

У Херсоні під час обговорення проекту Білої книги з електронної демократії йшлося про те, що на даний момент спеціально створено державне агентство. Є інструмент, який пропонується у сфері електронного врядування і він дасть можливість перезавантажити систему надання послуг, комунікації між органами влади і безпосередньо громадянами або отримувачами послуг.

На даний момент якраз e-democracy може стати ось цим інструментом. Фактично «Біла книга» - це коли державна структура визначає (декларує, швидше за все) напрями і зміст державної політики в певній сфері. 

Довідково. Електронна демократія – це форма демократії, що визначається використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсінг) і адміністративних процесів на всіх рівнях – починаючи з рівня місцевого самоврядування і закінчуючи міжнародним.

Е-демократія покликана залучити громадян до процесу прийняття рішень, до активної участі у політичному житті, а також для найбільш дієвого спілкування між чиновником та громадянином.

Організаторами заходів є Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» та організації-партнери у містах.