Головна / Анонси / Оголошено тендер на закупівлю машини для переробки овочів

Оголошено тендер на закупівлю машини для переробки овочів

16/09/2019

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 1. Замовник:

1.1. Найменування –  Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34887115

1.3. Місцезнаходження – 21000, вул. Келецька, 104/ 64

1.4. Реєстраційний рахунок замовника – р/р 26003060510110 в АТ КБ «Приватбанк»

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та e-mail): Тудвасєв Валерій Михайлович, експерт із закупівель проекту, м. Вінниця вул. Келецька, 104/64 т. 067 107 4930 e-mail:  valeriy.tudvasev@gmail.com.

 1. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі – кошти технічної допомоги проекту Європейської комісії, в рамках реалізації проекту «Яблуневий шлях», реєстраційний номер ENI/2017/392-852 від 26.12.2017 року.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) –

   2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення) –

   2.4. Умови оплати: закупівля товару ведеться за кошти проекту Європейської комісії, сплата ПДВ не передбачена.

   2.5. Кількість одиниць товару – чотири одиниці.

 1. Адреси веб-сайтів, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

- http://pard.org.ua/ 

- https://www.prostir.ua/

- https://gurt.org.ua/ 

у соціальній мережі Фейсбук:

- https://www.facebook.com/yablunevyishliakh/?modal=admin_todo_tour 

- https://www.facebook.com/pard.vn/

 1. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі –  ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук)

4.2. Опис предмета закупівлі, у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

      

Найменування

Характеристики

1

Машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук

Виробнича потужність – 600 яблук/час (до 100 кг /час), можливість нарізання кілець яблук розміром 55 -85 мм.

2

Матеріал

Нержавіюча сталь

3

Діаметр обробки яблук

Від 30 до 85 мм

4

Кількість обробки одночасно

Обробка до 3 яблук одночасно

5

Електроживлення

230 V 50 Hz, до 1 кВт

5

Додаткова комплектація

Ріжучі ножі для нарізання кільцями - 4,5 мм;

пристрої (трубки) для видалення серцевини 20/23 мм;

виделка для знімання плоду;

насадки для видалення серцевини і нарізання на 10 дольок, диаметр трубки для видалення серцевини 20/23 мм.

6

Додаткові вимоги

Підпружинений ніж має пристосовуватися автоматично, щоб забезпечити послідовний рівномірний результат на нерівностях поверхонь фруктів

 

4.3. Строк поставки товарів або надання послуг – до 30.10.2019

 1. Основні умови договору – згідно проекту договору (додається).
 2. Строк дії цінових пропозицій – 90 днів
 3. Подання цінових пропозицій: особисто або рекомендованим поштовим листом.

8.1. Місце та спосіб подання –  21000,  м. Вінниця, вул. Городецького 7, , офіс громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку».

8.2. Строк –  Дата: 16.09.2019;  Час:  до 19 год.  00 хв.

 1. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце – 21000,  м. Вінниця, вул. Городецького 7, офіс громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку».

9.2. Дата – 17.09.2019 р.

9.3. Час –  о 13 год.  00 хв.

 1. Додаткова інформація: Інструкція учасникам (Додаток 1), Документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам замовника (Додаток 2), Форма “Цінова пропозиція” (Додаток 3), Проект Договору (Додаток 4), Технічні вимоги (Додаток 5)

Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук)

Підготовка цінової пропозицій

1. Терміни, які вживаються в запиті цінових пропозицій

Терміни, які використовуються в цій інструкції учасникам, вживаються в значеннях, визначених Законом Про публічні закупівлі” (далі  –  Закон) від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) та Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських співтовариств від 03.09.2008р. (Закон України від 03.09.2008р. №360-УІ), в рамках впровадження проекту Європейської комісії «Яблуневий шлях», реєстраційний номер ENI/2017/392-852 від 26.12.2017 року.

Додаткові терміни, які вживаються в тендерній документації, і які не визначені Законом:

Сканкопія — файл-зображення, отриманий в результаті оцифровки зображення, сканування; копія, зроблена із застосуванням сканера, чи цифрового фотоапарату.

Завантаження (сканкопії документу, зображення,  тощо) — розміщення на авторизованому електронному майданчику сканкопій на умовах електронної системи закупівель за допомогою функцій сторінок завантажень електронних майданчиків на яких зареєстрований учасник.

Електронний документ — документ в якому інформація зафіксована у вигляді електронних даних (текстові та графічні частини). Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

ЕЦП – електронний-цифровий  підпис

2. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов укладеного договору.

3. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинна бути складена цінова пропозиція

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

У разі подання учасниками документів, що складені іноземною мовою, до них додаються нотаріально засвідчені переклади українською мовою.

4. Оформлення цінової пропозиції

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну цінову пропозицію.

Усі сторінки цінової пропозиції  учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* учасника, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.

Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи засвідчуються власним підписом керівника, або уповноваженої особи.

Цінова пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі (в разі відсутності печатки, підписом уповноваженої особи) .                                   

На конверті повинно бути зазначено:          

- повне найменування і місцезнаходження замовника;                  

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту цінових пропозицій;                 

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;                        

- маркування: “Не відкривати до ____” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

Всі документи, що складаються учасником (форми, довідки, тощо) мають містити підпис уповноваженої особи посвідчений відбитком печатки* учасника.

На всіх копіях документів, що подаються у складі цінової пропозиції повинно бути зазначено "З оригіналом згідно", посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи засвідчений відбитком печатки* учасника, крім нотаріально завірених копій, які вимагаються замовником.

5. Зміст цінової пропозиції учасника

Цінова пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів учасником із зазначенням їх назв та нумерації сторінок;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції;

- документів, завірених власною печаткою учасника, що підтверджують право представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення);                                

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність вимогам замовника згідно з Додатком №2 до запиту цінових пропозицій;

- заповненого та підписаного учасником проекту договору та додатків до нього, згідно з Додатком №4 до запиту цінових пропозицій;

- документального підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з Додатком №5 до запиту цінових пропозицій.

 Ціна пропозиції конкурсних торів зазначається у формі «Цінова пропозиція» передбаченій Додатком №3 до запиту цінових пропозицій.

Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції.

Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог, встановлених в запиті цінових пропозицій, але не передбачені чинним законодавством України для учасника запиту цінових пропозицій, не подаються останніми в складі своєї цінової пропозиції, про що такий учасник повинен зазначити у своїй ціновій пропозиції, включаючи обґрунтування та причини неподання документів та інформації з посиланням на нормативні документи.

Подання та розкриття цінових пропозицій

6. Спосіб подання цінових пропозицій

Особисто або рекомендованим поштовим листом.Спосіб доставки пропозиції Учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.

7. Місце подання цінових пропозицій

21000, м. Вінниця, вул. Городецького 7, офіс ГО «Подільська агенція регіонального розвитку».

8. Кінцевий строк подання цінових пропозицій

Дата: 16.09.2019

Час: до 19 год. 00 хв.

Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

9. Місце розкриття цінових пропозицій

21000, м. Вінниця, вул. Городецького 7, офіс ГО «Подільська агенція регіонального розвитку».

10. Дата та час розкриття цінових пропозицій

Дата: 17.09.2019

Час: 13 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його цінової пропозиції. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій. Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених запитом цінових пропозицій, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття цінових пропозицій.Протокол розкриття цінових пропозицій складається у день розкриття цінових пропозицій.Протокол розкриття цінових пропозицій підписується членами тендерної комісії та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття цінових пропозицій. Завірена підписом голови тендерного комітету та печаткою замовника копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

11. Визначення переможця

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції.

12. Відхилення цінових пропозицій

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті. 

13. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та
має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках у випадках коли отримано менше двох цінових пропозицій, які відповідають умовам даного запиту.
Укладання договору про закупівлю

14. Терміни укладання договору

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через один робочій день з дня визначення переможця.

15. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Відповідно до вимог проекту договору (додається)

16. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог запиту цінових пропозицій або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк 10 робочих днів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

                                                                                                          Додаток 2

    до запиту цінових пропозицій

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА  ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати вимогам замовника, які наведені у таблиці 1.

                                                                                                                                          Таблиця 1

 

1.

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він у встановленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура

1.1 Довідка, видана уповноваженим органом що підтверджує відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

2.

Документи, які підтверджують відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

3.

Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність  відповідно до положень його Статуту

3.1. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

3.2. Копія статуту або іншого установчого документу (нотаріально засвідченого).

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

3.6 Інформаційна довідка, викладена у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів:

- адреса – юридична та фактична, телефон факс;

- керівництво (посада ПІБ, телефон для контактів) (для юридичних осіб);

- банківські реквізити (інформація про наявні розрахункові рахунки учасника в банківських установах України із зазначенням номерів рахунків, найменувань банків та МФО).

4.

Документ (-и), який підтверджує, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

4.1 Довідка видана уповноваженим органом (оригінал або нотаріально завірена копія) про те, що фізична особа - підприємець, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.).

5

Документ (-и), який підтверджує, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався/не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

5.1 Довідка учасника в довільній формі, яка підтверджує, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався/не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

6

Документ (-и), які підтверджує, що учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований/не зареєстрований в офшорних зонах

6.1 Довідка учасника в довільній формі, які підтверджує, що учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований/не зареєстрований в офшорних зонах.

7

Документ, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю

7.1 Підтверджується одним з наступних документів: копією виписки з протоколу засновників, наказу про призначення директора, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю.

 ____________________

Примітки:

а)  у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі перенесення дати розкриття, зазначені документи повинні бути чинними на остаточну дату розкриття;

в) у разі якщо  вимагаються документи, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.  

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”

(форма, яка подається Учасником)

Ми, (назва Учасника) надаємо свою цінову пропозицію на закупівлю ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши необхідні технічні та інші параметри, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на суму:

Всього ______________________ грн. (сплата ПДВ не передбачена)

згідно з технічними вимогами (Додаток № 5 до запиту цінових пропозицій)

 1. До акцепту нашої цінової пропозиції, ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції відповідно до чинного законодавства.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із Замовником не раніше ніж через один  робочій день, але не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня визначення переможця.
 5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в запиті цінових пропозицій.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

_________________________________________________________

Додаток 4 до запиту цінових пропозицій

 

ПРОЕКТ

ДОГОВІР № ____

ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук)

 

м. Вінниця                                                                                                      «___» __________ 2019 р.

 

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку», в особі  __________________________________, що діє на підставі _________________________, з однієї сторони, (в подальшому Замовник) і ___________________________________, в особі __________________________________, (в подальшому Учасник), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом - Сторони), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

 1. I. Предмет Договору

1.1. Учасник зобов’язується у 2019 році поставити Замовникові машини для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук (далі – Товар), в кількості 4 одиниці, ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни, зазначений у Специфікації  (Додаток № 1), а Замовник забезпечити приймання та оплату Товару.

1.2. Найменування, характеристика та кількість Товару визначається Специфікацією, що є невід’ємною частиною договору (Додаток № 1).

1.3.         Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

 1. II. Якість товару

2.1. Якість Товару, маркування, тара (упаковка) повинні відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

2.2. Учасник гарантує доброякісність і надійність Товару протягом строку, встановленого у діючих стандартах і технічних умовах на нього.

2.3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує його цілісність та збереження якості під час перевезення з урахуванням можливого перевантаження під час транспортування.

2.4. Контроль якості Товару при прийомці проводиться матеріально відповідальними особами Замовника.  

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього договору становить згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 2 до Договору) становить  ________________ грн. _______ коп. (_______________гривень ________ копійок), сплата ПДВ не передбачена.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 1. IV. Порядок здійснення оплати

         4.1. Розрахунок за фактично поставлений Товар здійснюється Замовником протягом 10 робочих днів з моменту надання Учасником належним чином оформлених документів:

- Акту прийому-передачі Товару;

- Видаткової накладної.

          4.2.  Розрахунки проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на рахунок Учасника, вказаний у розділі XIII цього Договору.

 1. V. Поставка Товару

5.1. Поставка (передача) Товару здійснюється Учасником за цим Договором на адресу           м. Вінниця, вул. Келецька, 104/64, або іншу адресу визначену Замовником.

5.2  Строк поставки Товару 45 днів з дня підписання цього Договору.

         5.3. Право власності на поставлений Товар переходить до Замовника в момент отримання Товару від Постачальника за Актом прийому-передачі Товару.

5.4.  Товар, що не відповідає вимогам, встановленим у стандартах і технічних умовах, а також некомплектний, вважається непоставленим.

 1. VI. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з Актом прийому-передачі Товару.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши його про це у строк 10 (десять) робочих днів;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором; 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладання додаткової угоди, що є невідємною частиною Договору;

6.2.4. Повернути документи, зазначені у пункті 4.1, цього Договору Учаснику без здійснення оплати у разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, невідповідність реквізитів указаних у Договорі п.11.2, тощо); 

6.2.5  Повернути Учаснику неякісний Товар.

6.3.  Учасник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити  поставку  Товару  у строки, встановлені цим Договором;6.3.2. Забезпечити  поставку  Товару,  якість  яких  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. У разі винекнення претензій по кількості чи якості Товару матеріально-відповідальними особами Сторін складається Дефектний акт. Учасник згідно з Дефектним актом зобов’язаний замінити Товар неналежної якості протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Дефектного акту, або повернути вартість Товару неналежної якості;

6.3.4. Всі витрати повязані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Учасник;

6.3.5. Учасник гарантує якість Товару  протягом дванадцяти місяців після його поставки і забезпечує протягом гарантійного строку усунення виявлених в процесі експлуатації недоліків або заміну неякісного Товару.

6.4.  Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом десяти робочих днів.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку порушення зобов’язань щодо строку поставки Товару Учасник сплачує на рахунок Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, дійсної на дату поставки, від  ціни Договору за кожний день прострочення.

7.3  Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань  за цим Договором.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або органами виконавчої влади за місцем виникнення форс – мажорних обставин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж
30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

 1. XI. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

 1. X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками  і діє до 31.12.2019 року.

10.2.  Цей Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 1. XI. Інші умови

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну (у даному випадку вносяться зміни до Договору), а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

11.3. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін та є невідємною частиною цього Договору.

XII. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Додаток № 1 до Договору (Специфікація до паперу та картону оброблених);

- Додаток № 2 до Договору ( Протокол погодження договірної ціни).

XIII. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін:

 

УЧАСНИК:                                                      ЗАМОВНИК:

 

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»

 

21000, вул. Келецька, 104/ 64

т.

 

р/р

 

в АТ АКБ Приватбанк

 

МФО _____________, ЄДРПОУ___________

 

 

______________        

______________        

МП

МП     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Продовження додатку 4

 Додаток №1

до Договору ___ від “___” ________ 2014 р.

Специфікація

до паперу і картону оброблених

 

№ п/п

Найменування товару

Характеристика

Одиниця

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю  без  ПДВ, (грн.)

Сплата ПДВ не передбачена

1

ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук)

Виробнича потужність – 600 яблук/час (до 100 кг /час), можливість нарізання кілець яблук розміром 55 -85 мм. Обробка до 3 яблук одночасно;

Електроживлення - 230 V 50 Hz, до 1 КВт:

Додаткова комплектація - Ріжучі ножі для нарізання кільцями - 4,5 мм;

пристрої (трубки) для видалення серцевини 20/23 мм;

виделка для знімання плоду;

насадки для видалення серцевини і нарізання на 10 дольок, диаметр трубки для видалення серцевини 20/23 мм.

Підпружинений ніж має пристосовуватися автоматично, щоб забезпечити послідовний рівномірний результат на нерівностях поверхонь фруктів

штука

4

 

 

Всього без ПДВ:

 

Сплата ПДВ не передбачена

 

Всього :

 

 

   УЧАСНИК:                                                                 ЗАМОВНИК:

 

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»

 

21000, вул. Келецька, 104/ 64

т.

 

р/р

 

в АТ АКБ Приватбанк

 

МФО _____________, ЄДРПОУ___________

 

 

 

______________        

МП     

МП     

 

Продовження додатку 4

Додаток №2

до Договору № ___ від “____” _______ 2014 р.

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися, від УЧАСНИКА: ___________________ та від  ЗАМОВНИКА: ________________________________________, що діє на підставі _____________, дійшли згоди про те, що договірна ціна на поставку Товару складає: ____________грн.__________коп. (_______________________________), сплата ПДВ не передбачена.

Ціни на Товар є договірними та наведені в Додатку №1 до цього Договору.

            Цей Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між УЧАСНИКОМ та ЗАМОВНИКОМ у межах Договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін:

 

   УЧАСНИК:                                                                 ЗАМОВНИК:

 

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»

 

21000, вул. Келецька, 104/ 64

т.

 

р/р

 

в АТ АКБ Приватбанк

 

МФО _____________, ЄДРПОУ___________

 

 

 

______________        

МП     

МП     

 

 

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни (машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини

та нарізання яблук)

Учасник має надати загальну вартість пропозиції, враховуючи технічні вимоги Замовника, зазначені нижче, враховуючи податки і збори та витрати на доставку.

№ п/п

Найменування

Характеристика

Одиниця

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю  
 з урахуванням
усіх податків
та зборів, (грн.)

Сума

з урахуванням
 усіх податків

та зборів, (грн.)

1

ДК 021:2015 код 39711200-1 Кухонні комбайни

машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук

штуки.

4

 

 

Загальна сума

 

Технічні вимоги до товару, що поставляється:

 1. Машина для переробки овочів з повним набором робочих дисків та інструментів для очищення, видалення серцевини та нарізання яблук – 4 штуки:

Виробнича потужність – 600 яблук/час (до 100 кг /час);

Матеріал - нержавіюча сталь;

Діаметр яблук - від 30 до 85 мм;

Обробка до 3 яблук одночасно;

Електроживлення - 230 V 50 Hz, до 1 КВт:

Ріжучі ножі для нарізання кільцями - 4,5 мм;

пристрої (трубки) для видалення серцевини 20/23 мм;

виделка для знімання плоду;

насадки для видалення серцевини і нарізання на 10 дольок, диаметр трубки для видалення серцевини 20/23 мм. Підпружинений ніж має пристосовуватися автоматично, щоб забезпечити послідовний рівномірний результат на нерівностях поверхонь фруктів.

Замовник ______________

 

Завантажити запит цінових пропозицій можна за посиланням: 

https://cutt.ly/iwb8Trd