Головна / Анонси / Конкурс на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду

Конкурс на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду

26/03/2018

Запрошення до участі у відкритому конкурсі на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду в Северинівській сільській раді

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»в рамках проекту «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність», оголошує відкритий конкурс на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду в Северинівській сільській раді, а саме:

ЛОТ №1:

 • - Обладнання, яке має відповідати ТЗ (Додаток 1).

 

ЛОТ №2:

 • - Радіостанція + 10 рацій.

Пропозиції  повинні бути подані особисто або поштою не пізніше 100026.03.2018 року до Громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку» за адресою: м. Вінниця, вул. В. Городецького, 7,поштовий індекс 21018, із темою листа, зазначеною на конверті«Відкритий конкурс на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду в Северинівській сільській раді».

 

Пропозиція, яка подається учасником на конкурс, повинна складатися з:

 • 1) Повністю заповненої, підписаної уповноваженою особою, завіреною печаткою Форми комерційної пропозиції (додаток 1)
 • 2) Копій документів, що надаються учасником:
 • свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ), свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого не раніше 01.01.2013 р.

Всі копії мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи.

До пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи її підписувати (наказ про призначення керівника або довіреність).

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

Строк дії пропозиції повинен становити не менше 10 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 10 місяців.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі критеріїв «вартість послуг» та «якість запропонованого обладнання». До уваги також братиметься досвід надання аналогічних послуг.

Будь-який Учасник процедури закупівлі має право оскаржити неправомірні, з його точки зору, дії чи бездіяльність Замовника та спрямувати скаргу на ГО «ПАРР».

Про результати конкурсу буде повідомлено протягом 3-х робочих днів після 26.03.2018 року.

Детальну інформацію можна отримати звернувшись на електронну адресу: obrvanya@gmail.com, контактні особи: Іван Образцов (тел.: +380509138171). 

Додаток 1 до умов конкурсуна закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду в Северинівській сільській раді

Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється

      "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

          Ми,

 

1

Повне найменування Учасника

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Форма власності та юридичний статус

 

4

Платник ПДВ

Так___ Ні____

5

Дата створення

 

6

КВЕД (має відповідати виду закупівлі)

 

7

Адреса

 

 

-          юридична

 

 

-          фактична

 

8

Телефон

 

9

Факс

 

10

ел. пошта

 

11

Веб-сайт

 

12

ПІБ та посада керівника організації

 

13

ПІБ уповноваженого представника Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

14

ПІБ та посада контактної особи

 

15

Телефон контактної особи

 

16

Ел. пошта контактної особи

 

17

Перелік Замовників, яким надавались подібні послуги

 

18

Досвід роботи

_______ років

 

Надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю обладнання для забезпечення відеонагляду в Северинівській сільській раді.

Маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та укласти Договір за наступними умовами та цінами:

 

Назва

Ціна за одиницю, грн

К-ть

Вартість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5 банківських днів з дня акцепту пропозиції.
 3. Умови розрахунків: по факту надання послуг.

 

Дата:

 

________________ ПІБ посада уповноваженої особи Учасника (завірено печаткою)

підпис

 

 

Додаток 1

 

Технічне завдання

 

 на встановлення системи відеонагляду

 у Северинівській об’єднаній територіальній громаді

(с.Северинівка, с.Чернятин)

 

 

 

 1. Загальна інформація

Встановлення 26 відеокамер у Северинівській об’єднаній територіальній громаді (с.Северинівка, с.Чернятин), з них 5 таких, що розпізнають номерні знаки автомобілів.

1.1. Замовник проекту

Северинівська сільська рада

1.2. Призначення системи відеонагляду

Система відеонагляду (далі система) призначена длязбору, зберіганняіпереглядувідеоінформаціїпро події, які відбуваються в секторах відеоспостереження для забезпечення громадського правопорядку (з можливістю ідентифікації осіб,які вчиняють правопорушення). Зберіганнязапису здійснюватиметься до 15 діб.

Передбачається забезпечення можливості спостереження в нічний час і за умови поганої видимості (снігопад, дощ). У окремих місцях будуть встановлені відеокамери, технічні можливості яких дозволяють ідентифікувати та записувати номерні знаки автомобілів.

1.3. Кліматичні умови застосування системи

 • Температура повітря: -25 ... +60° С;
  •Вологість повітря: 0 ...80%

 

 1. Основні функції системи

2.1. Запис

Запис відеоінформації здійснюватиметься цілодобово (у моменти, коли відбувається рух) із вказанням номера відеокамери, дати та часу. Відеокамери, які мають можливість ідентифікувати номерні знаки, повинні записувати їх з прив’язкою до номера відеокамери, дати та часу.

2.2. Перегляд

Системаповинна передбачати можливістьпереглядупоточногозображення з відеокамер умережівбудь-який часдоби, безпереривання запису. Доступ до цього матимуть особи, в яких встановлене відповідне програмне забезпечення та надано доступ (пароль та логін).

 • 3. Роботаз відеоархівом

Системаповинна передбачатиможливість виконаннянаступнихдійпаралельно процесузапису:

 1. оперативний пошукіперегляд відеозаписуіз заданоїкамериза вказанийчасовий інтервалвмежахостанніх15 діб;
 2. збереження цікавогофрагментавідеозаписунаUSB-карту пам'яті абопомережінажорсткому диску.

2.4. Зонивідеонагляду

Зонивідеонаглядусистемиповиннімаксимальноохоплюватитериторію всього майданчику, відео повинно бути якісним та розбірливим.

2.5. Збої в електропостачанні

 • - Перехіднарезервне живленняповинновідбуватися автоматичнобезпорушення встановлених режимівроботиіфункціонального станусистеми.
 • - Припереходінарезервне електроживленняповинен повідомляти світловийі/абозвуковий сигнал.
 • - Резервне джерело живлення (привимкненнінапругивмережі)повиннозабезпечуватинадійне виконанняосновнихфункційсистемипротягомне менше 60хвилин.
 • - Привикористаннівякості джереларезервного живленняакумуляторних батарейповиннавиконуватисьїхавтоматична підзарядка.
 • - Привикористаннівякості джереларезервного живленняакумуляторнихабосухихбатарейсвітловаабозвукова індикаціяповиннапопереджатипро розрядбатареїнижче допустимої межі.
 • - Післятривалоївідсутності напруги (що викликав вимкненнясистеми) іподальшого відновленняелектропостачання,системаповиннаввімкнутисяіавтоматичноперейтиврежимзапису відеоінформаціїзналаштуваннями, заданимидовимкнення електроживлення.

2.6. Обмеження доступу.

Системаповинна передбачати можливістьвходупо паролюдлязапобігання несанкціонованому доступу до її ресурсіві налаштувань, а також з обмеженням вільного доступу до відеокамер та відео сервера.

 

 1. Обладнання

3.1. Відеосервер, програмне забезпечення

Програмне забезпеченнясерверуіклієнтських робочих станційповинно забезпечуватинаступні функції:

 • - Підключення до підсистеми обробки відеоінформації на базі 1 сервера не менше 30 IP відеокамер з можливістю подальшого розширення.
 • - Підключення не менше 5 віддалених робочих місць.
 • - Інтелектуальний відеоаналіз: детектування руху, виділення осіб.
 • - Інтерактивний пошук у відеоархіві: по даті, часу, розміру об'єкта, прикметах об'єкту.
 • - Можливість перегляду номерних знаків автомобілів з прив’язкою до відеокамери, дати. Пошук відповідних номерів у збереженій базі.
 • - Відображення відеоданих на 4-х моніторах, підключених до одного відеореєстратора/комп’ютера.
 • - Одночасне відображення на одному моніторі до 10 відеоканалів.
 • - Ведення журналу дій операторів.
 • - Автоматичний вивід на окремий (тривожний) монітор відеоканалів, що перейшли в стан "Тривога".
 • - Ведення журналу "пропущених" оператором тривог з можливістю одночасного перегляду архівного запису тривоги і даних реального часу відповідної камери.
 • - Інші функції: цифрове збільшення зображення, синхронізоване за часом відтворення архівних відеозаписів, експорт відеофрагменту, збереження кадру, друк кадру, розмежування прав доступу.
 • - Резервне копіювання - через USB-порт на Flash-карту пам'яті, по мережі TCP/IP.
 • - Захист паролем.

3.2. Камери.

Всистеміповиннібути застосованімережевікамери відеоспостереження:

 • - загальна кількість відеокамер – 26,вт.ч.:
 • ü кількістькольоровихкамер IP – 21;
 • ü кількістьвідеокамер, які мають можливості ідентифікувати номерні знаки автомобілів –

Параметривідеокамердляспостереження

Повинна бути передбаченаінсталяціязовнішніх відеокамер, технічні характеристики яких дозволяють працювати у вуличних погодних умовах.

Розташуваннявідеокамервибратитакимчином, щобзабезпечувалосяпокриттявідеонаглядувсього сектору території. Орієнтовне розміщення відеокамер зазначено на малюнках:

 

 

Рис.1.Орієнтовне розташування зовнішніх відеокамер у с. Северинівка.

 

Рис.2. Орієнтовне розташування відеокамер у с.Чернятин

 

Підсистема обробки відеоінформації

Повинна бути передбаченаінсталяціясерверу та відеореєстратора.

3.3. Джерело безперебійного живленнявідеосерверу.

Джерело безперебійного живленнявідеосерверуповинновідповідати таким характеристикам:

 • - мати захиствід перепадівмережевої напруги;
 • - забезпечуватироботувідеосерверу протягомне менше 60хвилинз моменту вимкненняосновногоелектропостачання.

3.4. Блокживлення відеокамер

Блокживлення відеокамерповиненвідповідати таким умовам:

 • - матистабілізованувихідну напруга;
 • - мати запаспопотужностіне менше 30% відмаксимальноможливоїзавантаження, що обчислюється сукупнимспоживаннямкамерамиелектричної енергії;
 • - забезпечуватироботувідеокамерпротягомне менше 60хвилинз моменту вимкнення основногоелектропостачання.

 

 1. Документація та навчання персоналу
  4.1. Замовнику повинна бути надана така документація:
 • - проектна документація прокладки кабельних мереж
 • - специфікація обладнання і робіт;
 • - схема розташування обладнання і зон спостереження;
 • - інструкція з експлуатації.

4.2. Виконавець має провести навчання персоналу.


 1. Приймально-здавальні випробування

5.1. Завершення монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

Після завершення монтажних і пусконалагоджувальних робіт проводяться приймально-здавальні випробування, в ході яких представник замовника підтверджує або не підтверджує працездатність системи.

5.2. Перегляд поточного зображення камер.

На робочому місці оператора повинні послідовно відображатися поточні зображення зон спостереження з усіх камер з оптимальним ракурсом.

5.3. Перевірка глибини відеоархіву.

Перевірка глибини відеоархіву проводиться шляхом контрольного запису відеосигналу з усіх камер протягом 1 години в денний (робочий) час доби:

 • - при вимкненому записі визначити кількість вільної пам'яті на жорсткому диску відеосерверу;
 • - встановити відеосервер в режим запису відеоінформації з усіх камер на 1 год;
 • - після вимкнення запису зафіксувати обсяг використаної пам'яті на жорсткому диску реєстратора.

5.4. Перегляд запису.

На робочому місці оператора повинен відтворюватися фрагмент запису з довільного обраного часового інтервалу в межах того періоду, коли відеосервер знаходився в режимі запису.

5.5. Збереження запису.

Обраний фрагмент запису повинен по команді оператора зберігатися в пам'яті жорсткого диска ПК оператора. Збережений відеофрагмент має відтворюватися засобами даного ПЗ.

5.6. Робота після збою живлення.

Після примусового вимкнення основного (мережевого) електроживлення відеосерверу камери повинні функціонувати протягом 20 хвилин.

 

 1. Гарантійне обслуговування системи

Виконавець повинен забезпечити безкоштовну технічну і консультаційну підтримку, а також усунення виявлених неполадок протягом 1 місяця з моменту остаточного введення в експлуатацію системи відеонагляду. Усунення несправностей повинно проводитися за умови передачі Замовником Виконавцю всієї інформації, необхідної для усунення неполадки:

 • - переліку аварійних повідомлень або невірних вихідних даних;
 • - прикладів вихідних даних, що призводять до виникнення помилки;
 • - точного опису умов виникнення помилки, включаючи параметри програмного середовища та програмно-апаратного забезпечення в обсязі, достатньому для відтворення, неполадки на випробувальному стенді Виконавця. Виготовлювач повинен забезпечувати платну технічну підтримку по закінченні гарантійного терміну на підставі додаткової угоди про підтримку. Гарантії Виконавця не відносяться до швидкозношуваних та запасних частин, а також до дефектів і пошкоджень, що виникли внаслідок механічного пошкодження. Гарантія не поширюється на неполадки, викликані:
 • ü неправильною експлуатацією;
 • ü несумісністю з використовуваними Замовником програмно-технічними засобами та суміжними підсистемами.

 

 1. Сертифікати

         Все обладнання повинно бути сертифікованим, і вся технічна документація (специфікації, описи, інструкції) повинні бути написані українською мовою.

 

 1. Додаткові умови

Конструкція системи повинна забезпечувати:

 • - взаємозамінність змінних однотипних складових частин;
 • - зручність технічного обслуговування і експлуатації;
 • - ремонтопридатність;
 • - захист від несанкціонованого доступу до елементів керування параметрами;
 • - санкціонований доступ до всіх елементів, вузлів і блоків, що вимагає регулювання або заміни в процесі експлуатації.