Головна / Новини / Вінниччина підвищує позиції у загальноукраїнському рейтингу ЄЕП

Вінниччина підвищує позиції у загальноукраїнському рейтингу ЄЕП

19/02/2018

У Вінниці були представлені результати дослідження розрахунку Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу за 2014-2016 роки в Вінницькій області.

З результатами дослідження знайомилися представники обласної державної адміністрації, науковці, громадські активісти, журналісти та представники об’єднаних територіальних громад.

Згідно з результатами розрахунків Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу Вінницька область посідала такі місця в загальноукраїнському рейтингові: у 2014 року 20 місце, 2015 року - 19 місце,  2016 року - 16 місце.

За словами експертки ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» Софії Сакалош, посилення позицій регіону обумовлювалось покращенням показників кількості організованих та проведених ОДА заходів для сільського населення із залученням експертів ЄС та питомого обсягу фінансування у рамках технічної допомоги ЄС у регіоні.

Проте, на думку експертів, зміцнення позицій області потребує уваги як в частині торговельно-економічної інтеграції, так і на рівні інституційної підтримки євроінтеграційного поступу.

Як зазначила Софія Сакалош, найкращі показники області – середньорічний темп зростання експорту регіону до країн ЄС, кількість навчальних поїздок з тематики сільського зеленого туризму до ЄС, відносно чисельності населення регіону, кількість об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу, кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону в органах і структурах ЄС, відносно кількості підприємств регіону.

Найгірші показники області – Індекс інвестиційної відкритості, питома вага експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі експорту послуг з регіону, Коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту регіону з ЄС, кількість договорів з ЄС про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму, відносно чисельності наявного населення регіону, «Індекс інформаційної підтримки та кількість заходів з економічних питань виконання УА,відносно кількості держслужбовців ОДА.

Розрахунок Індексу здійснювався на основі положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Порядку денного асоціації (ПДА). Індекс, як відносну величину розраховували на основі блоків показників, які відображають пріоритетні напрями реформ в регіонах, що визначені Угодою про асоціацією між Україною і ЄС.

Предметом дослідження Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу є оцінка стану та динаміки економічних реформ євроінтеграційного спрямування регіонів, об‘єктом дослідження є їх соціально-економічне становище, що відображається рядом показників, котрі відповідно до структури ПДА було об‘єднано у два основні напрями: торгівля і питання, пов‘язані з торгівлею та економічне та галузеве співробітництво.

Підсумовуючи, експертка зазначила, що у 2014-2016 роках Вінницькій області вдалося підвищити позиції у загальноукраїнському рейтингу. Однак область все ще залишається у нижній його частині. Для подальшого зміцнення позицій області слід звернути увагу як на показники торговельно-економічної інтеграції, так і на інституційну підтримку євроінтеграційного поступу.

Відповідно до звіту експертами було розроблено наступні рекомендації:

– Голові Вінницької ОДА: ініціювати процес розробки обласного плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який врахує специфіку регіону та його потреби, а також положення Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;

– Департаменту міжнародного співробітниців та регіонального розвитку Вінницької ОДА: проаналізувати стан і тенденції торговельно-економічних відносин задля вироблення напрямів покращення взаємовигідних економічних та виробничих відносин області з ЄС в розрізі пріоритетних галузей та провідних підприємств регіону, збільшення частки експорту до ЄС;

– Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА: 1) забезпечити вільний доступ громадян до звітів щодо виконання плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого Розпорядженням КМУ №847 від 17.09.2014; 2) переглянути та удосконалити структуру представлення інформації, що стосується економічних питань європейської інтеграції, на офіційному сайті Вінницької ОДА.

Завантажити аналітичний звіт ви можете за посиланням: Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні: три роки на шляху до єдиного економічного простору 2014-2016.pdf