+38 (0432) 69 44 32
Головна » Напрямки роботи » Електронне урядування

Електронне урядування

«Розвиток та промоція практики електронного урядування у Вінницькій територіальній громаді»

У 2006 році Громадською організацією «Ініціатива», заснованою ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» (ПАРР), за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» було реалізовано проект «Розвиток та промоція практики електронного урядування у Вінницькій територіальній громаді», що стало першим етапом розвитку публічного компоненту  Е-government  у Вінницькій міській раді. 

У рамках проекту було встановлено термінали доступу до електронних ресурсів міста, створено публічний портал доступу до електронної інформації, посилено структуру електронного документообігу ВМР, впроваджено пілотну промоційну веб-сторінку територіальної громади м. Вінниця, як централізованої точки доступу до eлектронного урядування. Створено бази даних по збереженню документів, нормативних актів та звернень громадян; здійснено об'єднання розрізнених баз даних та узагальнення пошуку за ними. Розроблено маркетингову стратегію просування можливостей е-урядування в межах територіальної громади м. Вінниця. Розроблено та запроваджено просвітницьку кампанію з формування навиків результативного користування громадянами ресурсами е-урядування та розроблено рекомендації з розвитку даного напрямку ВМР.

В 2006-2007 роках  ВОГО «Подільська агенція регіонального розвитку» в рамках програми LED «Локальний економічний розвиток» було розроблено «Стратегічний план економічного розвитку Вінницької міської ради», де були закладені основні напрямки та проекти в реалізації електронного врядування у місті Вінниці (Сертифікація ISO, відкриття «Прозорого офісу», розробка GIS компонентів управління містом та ін.). Результатом даних проектів став динамічний розвиток електронного урядування у місті Вінниця.

У 2007 році реалізовано проект "Впровадження моделі електронного урядування в межах територіальної громади міста Вінниця", підтриманий Міжнародним фондом «Відродження».

«Формування партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку публічного е-урядування»

В рамках проекту «Формування партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку публічного е-урядування», підтриманого Міжнародним фондом «Відродження» та Вінницькою міською радою на початку 2012 року на базі ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» було створено Муніципально-громадський центр «Е-урядування».  За підтримки місцевої громади ГО «ПАРР» отримала в оренду приміщення для створення Центру, компанія «Майкрософт» погодилась надати Центру програмне забезпечення на суму понад 400 тис. грн.

Мета створення МГЦЕУ – посилити комунікацію між громадськістю та представниками місцевого самоврядування, залучити громадян до процесів прийняття рішень, сприяти прозорості та публічності діяльності органів влади.

Основні завдання Центру:

-    налагодження  опосередкованих форм комунікації між представниками органів місцевої влади та громадськості;

-    забезпечення доступу громадян до суспільно важливої інформації;

-    підтримка проявів місцевої демократії за допомогою е-урядування;

-    сприяння розвитку е-урядування у м. Вінниця та інших містах України;

-    сприяння оптимізації роботи органів місцевої влади;

-    обмін досвідом щодо впровадження електронного урядування з іншими містами, врахування кращих та гірших практик;

-    акумуляція зусиль фахівців з питань е-урядування (представників ОМС та НУО) з різних регіонів України для розробки спільних рекомендацій, рішень.

В рамках діяльності Муніципально-громадського центру Е-урядування передбачено три основних напрямки роботи:

  1. Проведення досліджень в сфері впровадження електронного урядування. За ініціативою ГО «ПАРР» коаліцією неурядових організацій: ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціація міст України, ГО «Інститут громадянського суспільства», Transparency International Україна, Громадянська мережа «ОПОРА», Асоціація «Міста електронного врядування України» та Національним центром електронного урядування було здійснено моніторинг ефективності впровадження системи електронного урядування 100 найбільших міст України станом на 15 січня 2013 року, в ході якого було досліджено якість впровадження та розвитку двох базових інструментів електронного урядування: офіційних веб-сайтів та системи електронного документообігу органів місцевого самоврядування міст України, що увійшли до вибірки. В результаті моніторингу було виявлено основні тенденції у впровадженні та розвитку даних інструментів, окреслено типові проблеми, виявлено кращі приклади застосування інформаційно-комунікаційних технологій на місцевому рівні, сформовано відповідний рейтинг міст, розроблено рекомендації щодо більш ефективного розвитку системи е-урядування в містах України з метою підвищення рівня їх прозорості, публічності та сприяння більш активній співпраці з громадськістю.

Фахівцями МГЦЕУ спільно із залученими партнерами було здійснено ґрунтовний аналіз вітчизняного законодавства в сфері електронного урядування та сформовано аналітичний звіт «Нормативно-правове забезпечення електронного урядування в Україні».

2.  Мережування гравців, зацікавлених та задіяних у впровадженні та розвитку системи е-урядування в Україні та проведення навчання. У 2012 році сформовано коло експертів з питань е-урядування (Клуб експертів Е-урядування) - представники органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, зацікавлених та задіяних у розвитку системи електронного урядування в містах України. Протягом року було організовано 4 експертні зустрічі, під час яких обговорено ряд надзвичайно важливих питань, розроблені загальні рекомендації щодо розробки стандартів впровадження е-урядування, здійснений аналіз нормативно-правової бази, підготовлена резолюція, в якій представники ОМС та НУО звернулися до державних органів влади з конкретними пропозиціями щодо більш ефективного впровадження е-урядування, все це, безумовно сприяє поступовому формуванню публічного е-урядування в територіальних громадах України, зближенню та більш ефективній взаємодії органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства.

Понад 200 представників громади м. Вінниці (журналісти, студенти, представники неурядових організацій та Вінницької міської ради) пройшли навчання в Школі «Е-урядування», що діє на базі МГЦЕУ, ознайомившись з теоретичними основами та особливістю розвитку системи е-урядування та е-демократії в Україні й світі, отримавши практичні навики використання окремих інструментів е-урядування для спрощеної взаємодії з органами влади.

Представники ОМС та НУО 25 міст України взяли участь у одноденних стажуваннях «Технології електронного урядування на прикладі Вінницької міської ради». Учасники навчання змогли не лише дослідити теоретичні засади розвитку системи електронного урядування, але й на прикладі Вінницької міської ради ознайомитися з особливостями практичного використання окремих інструментів системи е-урядування в діяльності органів місцевого самоврядування.

Розроблено та запущено портал «Майстерня е-урядування» (www.e-gov.in.ua), на якому зосереджена актуальна інформація щодо впровадження системи е-урядування в Україні: нормативно-правової база, аналітичні та публіцистичні статті, результати досліджень, щоквартальні електронні бюлетені «Електронна демократія в Україні», кращі практики впровадження окремих інструментів е-урядування в органах місцевого самоврядування у форматі міні-кейсів та офф-лайн вебінарів.

Крім того, на базі МГЦЕУ було проведено курс занять на тему «Основи роботи з цифровими мультимедійними даними», в рамках проекту «Відкритий світ інформаційних технологій» IDEA - організовані курси за навчальною програмою «Світ безмежних можливостей», розроблені спеціалістами корпорації Microsoft. За підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні на базі МГЦЕУ проведено вебінар на тему «Вступ до нових медіа. Навички потрібні журналістам».

3.  Едвокасі (громадське лобіювання) – розробка документів, стандартів впровадження е-урядування, організація громадського обговорення сформованих документів, лобіювання їх прийняття, імплементації на регіональному та національному рівні.  Під час підсумкової конференції «Електронне врядування та електронна демократія в муніципальних утвореннях України: партнерство влади та НУО», що відбулась в грудні 2012 року, було підготовлено резолюцію, в якій учасники конференції, представники органів місцевого самоврядування та неурядових організацій розробили пропозиції щодо кроків, які мають бути здійснені на рівні державної, місцевої влади, організаціями громадянського суспільства в напрямку становлення та розвитку електронного урядування в містах України.

Реалізація проекту дала змогу сформувати коло фахівців з питань впровадження системи е-урядування, спонукати їх до активної дискусії, пошуку нових ефективних рішень, сприяла популяризації ідеї електронного урядування серед громадськості, становленню тісних ділових зв’язків між представниками зацікавлених органів місцевого самоврядування та неурядових організацій міст України та інших країн світу, що стане підґрунтям більш інтенсивного та ефективного розвитку системи електронного урядування у містах України в найближчому майбутньому.